Kielian_Wspolnicy

Profesjonaliści dla biznesu

O KANCELARII

Kancelaria Kielian i Wspólnicy została utworzona w 2013 r. przez praktyków dysponujących doświadczeniem zdobytym w czołowych kancelariach krajowych i międzynarodowych.


Działalność Kancelarii ma na celu zapewnienie wsparcia dla przedsiębiorców polskich i zagranicznych w zakresie dotyczącym obrotu gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień transakcyjnych z obszaru inwestycji i finansowania przedsiębiorstw oraz rynku kapitałowego.


Obszary, wokół których ogniskuje się działalność kancelarii to transakcje M&A i venture capital, finansowanie przedsiębiorstw, funkcjonowanie spółek publicznych, emisja i obrót papierami wartościowymi na rynku publicznym i prywatnym, wymogi regulacyjne (compliance) związane z działalnością firm inwestycyjnych, w tym domów maklerskich, działalność funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz sektor nowych technologii (ICO, DLT, kryptowaluty, aktywa cyfrowe). Nasz zespół doradza również we wszelkich obszarach wobec nich komplementarnych, w szczególności postępowaniach sądowych i restrukturyzacji przedsiębiorstw.


Koncentrujemy się na potrzebach oraz celach biznesowych naszych klientów z uwzględnieniem specyfiki ich funkcjonowania. Wieloletnie doświadczenie prawników Kancelarii zdobywane w dużych międzynarodowych firmach oraz zarządach i radach nadzorczych podmiotów od lat funkcjonujących na rynku polskim pozwala na zrozumienie oczekiwań przedsiębiorców i zaproponowanie im rozwiązań dla nich zrozumiałych.


Umożliwiamy naszym klientom realizowanie ich celów gospodarczych w sposób zgodny z wymogami prawa. Nasi prawnicy dostarczają Klientom konkretnych, skutecznych rozwiązań umożliwiających zawarcie transakcji lub rozstrzygnięcie sporu.

4mk - grafika