Kielian_Wspolnicy

RESTRUKTURYZACJE KAPITAŁOWE

Kancelaria oferuje klientom wszechstronną obsługę korporacyjną, obejmującą (i) doradztwo prawne przy przekształceniach korporacyjnych spółek (podział, połączenie lub przekształcenie), (ii) bieżącą obsługę korporacyjną (w tym obsługa walnych zgromadzeń, posiedzeń zarządów lub rad nadzorczych) oraz (iii) tworzenie i rejestrację spółek prawa handlowego, ich oddziałów i przedstawicielstw. Dysponujemy szerokim doświadczeniem w przygotowaniu i negocjowaniu umów okołostatutowych, takich jak porozumienia wspólników czy akcjonariuszy.

4mk - grafika