Kielian_Wspolnicy

POSTĘPOWANIA SĄDOWE I ARBITRAŻOWE

Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, a także organami administracji publicznej, w szczególności w kwestiach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i inwestycyjną. Łączymy doświadczenie procesowe z doświadczeniem transakcyjnym. W zależności od etapu i charakteru postępowania spornego staramy się proponować rozwiązania pozwalające na minimalizację skutków postępowania spornego lub jego zakończenie.

4mk - grafika