Kielian_Wspolnicy

POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNE I UPADŁOŚCIOWE

Wspieramy klientów zarówno na etapie zagrożenia niewypłacalnością, jak i w przypadku, gdy spółki są już niewypłacalne. Prawnicy Kancelarii kompleksowo doradzają przy wyborze optymalnego trybu postępowania restrukturyzacyjnego oraz moderują prowadzenie całego postępowania restrukturyzacyjnego tak, aby klienci mieli możliwość zawarcia układu ze swoimi wierzycieli oraz zrestrukturyzowali swoje zobowiązania. Mając doświadczenie w obsłudze klientów zagrożonych niewypłacalnością oraz niewypłacalnych wspieramy także podmioty, które starają się odzyskać swoje wierzytelności od kontrahentów, wobec których toczą się postępowania restrukturyzacyjne oraz upadłościowe.

4mk - grafika