Kielian_Wspolnicy

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Świadczymy kompleksowe usługi prawne na rzecz przedsiębiorców działających w branży odnawialnych źródeł energii (OZE), ze szczególnym uwzględnieniem obszaru projektów PV. Wspieramy naszych klientów na etapie pozyskiwania projektów (będących na pewnym etapie zaawansowania lub na etapie początkowym), ich realizacji (w tym zawierania umów standardowo zawieranych w ramach procesu inwestycyjnego i postępowania przed Urzędem Regulacji Energetyki) i wyjścia z inwestycji. Doradzamy również w zakresie dotyczącym pozyskiwania finansowania na realizację projektów, w tym z funduszy UE.

4mk - grafika