Kielian_Wspolnicy

FUZJE I PRZEJĘCIA (M&A)

Dysponujemy bogatym doświadczeniem w zakresie transakcji M&A. Doradzaliśmy przy transakcjach dotyczących przejęcia aktywów (asset deal) oraz akcji lub udziałów (share deal) w różnych sektorach gospodarki. Doradzamy przy negocjowaniu umów inwestycyjnych, porozumień akcjonariuszy (shareholders’ agreements) i umów o wspólnej inwestycji (joint-venture). Praktyczną wiedzę dotyczącą przebiegu transakcji M&A łączymy z wiedzą o funkcjonowaniu rynków kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących spółek publicznych, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i NewConnect.

4mk - grafika