Kielian_Wspolnicy

SPÓŁKI PUBLICZNE

Doradzamy spółkom publicznym i ich akcjonariuszom w stosowaniu szczególnych regulacji ich dotyczących (obowiązki informacyjne - MAR, corporate governance, nabywanie znacznych pakietów akcji, etc.).  Łączymy wiedzę o specyfice funkcjonowania w formie spółki publicznej ze znajomością praktyki organów nadzoru nad polskim rynkiem kapitałowym.


Na bieżąco współpracujemy z emitentami i domami maklerskimi przy procesach pierwotnych emisji akcji i obligacji (zarówno prywatnych, jak i publicznych) oraz transakcjach na rynku wtórnym.

4mk - grafika