Kielian_Wspolnicy

COMPLIANCE & INVESTIGATIONS

Rosnąca z roku na rok liczba regulacji krajowych i europejskich skłania przedsiębiorców do tworzenia i stosowania wewnętrznych systemów zarządzania zgodnością i nadużyciami. Doradzamy w identyfikacji istniejących zagrożeń i braków, opracowaniu koncepcji zarządzania zgodnością, wdrożenia regulacji zaadaptowanych do potrzeb działania przedsiębiorstwa i nadzorowania ich stosowania w praktyce. Zakres naszego zaangażowania obejmuje zarówno rozpoznawalny na rynku polskim system wewnętrznych procedur korporacyjnych (corporate compliance), jak i działalność podmiotów regulowanych i pozostających pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, w tym domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych.

4mk - grafika